GENÇLİK SPOR - Kasım 2012 (Sayı 11) - page 88

GENÇLİK SPOR
86
Türkiye’nin ilk dalga sörfü
şampiyonası İstanbul’da
Gümüşdere Plajı’nda gerçek-
leştirildi. 1-3 Ekim tarihleri
arasında düzenlenen dalga
sörfü şampiyonası ile Türkiye
bu spora dev bir adım attı.
Yurtiçi ve yurtdışındaki en iyi
dalga sörfçülerini bir araya
getiren turnuvada şampiyon
Tunç Üçyıldız, ikinci Aleyna
Hadimoğlu, üçüncü Onat
Ersoy ve dördüncü ise Ergün
Şenbaş oldu. Bu sporcular-
dan oluşan Milli Takımımız
2013’de düzenlenecek Dünya
Dalga Sörfü Şampiyonası’nda
ülkemizi temsil etme hakkını
elde etti. Turkish American
Sports Club’ın (TASC) organi-
ze ettiği ve Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın katkılarıyla
düzenlenen şampiyonayı
Dünya Sörf Federasyonu Baş-
hakemi Borja Echeverria ile
Tim Kovats ve Cüneyt Şensoy
yönetti.
DÜNYA DALGA SÖRFÜ
FEDERASYONU’NUN 72. ÜYESİ
Her şey ABD’deki Turkish
American Sports Club’ın
başkanı Süleyman Özmen
Yılmaz ve Türkiye’nin ilk dalga
sörfü sporcularından Tunç
Üçyıldız’ın ülkemizdeki geniş
kıyı şeritlerindeki potansiyeli
kullanmak istemesiyle başla-
dı. İkili bu konuda Gençlik ve
Spor Bakanlığı’ndan destek
görünce, sponsorlarla da an-
laşarak şampiyonayı gerçek-
leştirdi. Bunca gayret de boşa
çıkmadı. Dünya Dalga Sörfü
Federasyonu (ISA), şampiyo-
na sonrası Türkiye’nin üyeli-
ğini onayladı ve bir bildiri ile
bunu tüm dünyaya duyurdu.
Dalga sörfü alanında
kazanılan bu başarı ülkemize
yeni bir tanıtım kapısı açmış
oldu. Ülkemizin Karadeniz ve
Akdeniz sahillerindeki dalga
sörfü potansiyelinin tanıtı-
mını sağlayan Şampiyona
spor alanına da yepyeni bir
soluk getirdi. Spor turizmi
ve endüstrisi alanında da
önemli yatırımları ülkemize
çekti. Karadeniz sahillerinde
dünyanın en büyük sörf mar-
kasının yapacağı yatırımlar ve
Akdeniz Bölgesi’nde görülen
yeni oluşumlar gelişmeleri
kanıtlar nitelikte.
DALGA SÖRFÜNDE
BİR İLK GERÇEKLEŞTİ
DALGA SÖRFÜ
ŞAMPİYONASI
TÜRKIYE’DE ILK
KEZBIRDALGA
SÖRFÜŞAMPIYO-
NASI
GERÇEKLEŞ-
TIRILDI. EN IYI DAL-
GASÖRFÇÜLERINI
İSTANBUL’DABIR
ARAYAGETIREN
ŞAMPIYONADÜN-
YASÖRFBASININ-
DABÜYÜKYANKI
UYANDIRDI.
TASC HAKKINDA
Turkish American Sports
Club, 2005 yılında, New
York’un Qeens bölgesin-
de, Amerika’da yaşayan
Türkler’in sportif faaliyet-
lerini karşılamak amacı ile
Süleyman Özmen Yılmaz
tarafından kuruldu. Kulüp,
futbol, bilek güreşi, güreş,
masa tenisi, yağlı güreş ve
dalga sörfü branşlarında
faaliyet gösteriyor.
1...,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,...148
Powered by FlippingBook